Часопис „Стиг“ број 122

 

 

 

Први број часописа Стиг објављен је децембра 1970. године Излази тромесечно

Редакција:

Милисав Миленковић – главни и одговорни уредник

Антилета Живковић – заменик

Данијела Божичковић Радуловић

Славица Јовановић

Тања Јеленковић

Бебица Миловановић – секретар

 

Објављивање овог броја омогућили су:
Министарство културе и информисања и Општина Мало Црниће